Flip book element

Bình hoa pha lê mạ vàng 12

MSP:BHMV12

Là đơn vị nhập khẩu và có xưởng in khắc trực tiếp, chúng tôi hoàn toàn chủ động về hàng hóa. Cung cấp số lượng lớn ngay trong ngày


Kích thước: 30 cm

Trọng lượng: 2.5 kg

Giao hàng: Miễn phí 3km         Chất liệu: Pha lê tiệp nhập khẩu

Khả năng cung cung cấp trong ngày: 500  sản phẩm/ ngày

Dịch vụ gói quà cao cấp miễn phí, dịch vụ tặng quà tại nhà được áp dụng cho các khách hàng có hóa đơn trên 3 triệu trong khu vực nội thành Hà Nội

 

In khắc miễn phí. Cam kết không phát sinh chi phí

Đọc tiếp

Bình hoa pha lê mạ vàng 11

MSP:BHMV11

Là đơn vị nhập khẩu và có xưởng in khắc trực tiếp, chúng tôi hoàn toàn chủ động về hàng hóa. Cung cấp số lượng lớn ngay trong ngày


Kích thước: 30 cm

Trọng lượng: 2.5 kg

Giao hàng: Miễn phí 3km         Chất liệu: Pha lê tiệp nhập khẩu

Khả năng cung cung cấp trong ngày: 500  sản phẩm/ ngày

Dịch vụ gói quà cao cấp miễn phí, dịch vụ tặng quà tại nhà được áp dụng cho các khách hàng có hóa đơn trên 3 triệu trong khu vực nội thành Hà Nội

 

In khắc miễn phí. Cam kết không phát sinh chi phí

Đọc tiếp

Bình Hoa Pha Lê Phay 23

MSP: BHP23

Là đơn vị nhập khẩu và có xưởng in khắc trực tiếp, chúng tôi hoàn toàn chủ động về hàng hóa. Cung cấp số lượng lớn ngay trong ngày


Kích thước:                              Giá khoảng:

Trọng lượng:                        Công nghệ: Khảm, phay thủ công

Giao hàng: Miễn phí 3km         Chất liệu: Pha lê tiệp nhập khẩu

Khả năng cung cung cấp trong ngày: 500 sản phẩm/ ngày

Dịch vụ gói quà cao cấp miễn phí, dịch vụ tặng quà tại nhà được áp dụng cho các khách hàng có hóa đơn trên 3 triệu trong khu vực nội thành Hà Nội

 

 

In khắc miễn phí. Cam kết không phát sinh chi phí

Đọc tiếp

Bình Hoa Pha Lê Phay 22

MSP: BHP22

Là đơn vị nhập khẩu và có xưởng in khắc trực tiếp, chúng tôi hoàn toàn chủ động về hàng hóa. Cung cấp số lượng lớn ngay trong ngày


Kích thước:                          Giá khoảng:

Trọng lượng:                       Công nghệ: Khảm, phay thủ công

Giao hàng: Miễn phí 3km         Chất liệu: Pha lê tiệp nhập khẩu

Khả năng cung cung cấp trong ngày: 500 sản phẩm/ ngày

Dịch vụ gói quà cao cấp miễn phí, dịch vụ tặng quà tại nhà được áp dụng cho các khách hàng có hóa đơn trên 3 triệu trong khu vực nội thành Hà Nội

 

 

In khắc miễn phí. Cam kết không phát sinh chi phí

Đọc tiếp

Bình Hoa Pha Lê Phay 20

MSP: BHP20

Là đơn vị nhập khẩu và có xưởng in khắc trực tiếp, chúng tôi hoàn toàn chủ động về hàng hóa. Cung cấp số lượng lớn ngay trong ngày


Kích thước:                              Giá khoảng:

Trọng lượng:                            Công nghệ: Khảm, phay thủ công

Giao hàng: Miễn phí 3km         Chất liệu: Pha lê tiệp nhập khẩu

Khả năng cung cung cấp trong ngày: 500 sản phẩm/ ngày

Dịch vụ gói quà cao cấp miễn phí, dịch vụ tặng quà tại nhà được áp dụng cho các khách hàng có hóa đơn trên 3 triệu trong khu vực nội thành Hà Nội

 

 

In khắc miễn phí. Cam kết không phát sinh chi phí

Đọc tiếp

Bình Hoa Pha Lê Phay 19

MSP: BHP19

Là đơn vị nhập khẩu và có xưởng in khắc trực tiếp, chúng tôi hoàn toàn chủ động về hàng hóa. Cung cấp số lượng lớn ngay trong ngày


Kích thước: 30 cm                    Giá khoảng:

Trọng lượng: 1,6 kg                  Công nghệ: Khảm, phay thủ công

Giao hàng: Miễn phí 3km         Chất liệu: Pha lê tiệp nhập khẩu

Khả năng cung cung cấp trong ngày: 500 sản phẩm/ ngày

Dịch vụ gói quà cao cấp miễn phí, dịch vụ tặng quà tại nhà được áp dụng cho các khách hàng có hóa đơn trên 3 triệu trong khu vực nội thành Hà Nội

 

 

In khắc miễn phí. Cam kết không phát sinh chi phí

Đọc tiếp

Bình Hoa Pha Lê Phay 16

MSP: BHP16

Là đơn vị nhập khẩu và có xưởng in khắc trực tiếp, chúng tôi hoàn toàn chủ động về hàng hóa. Cung cấp số lượng lớn ngay trong ngày


Kích thước: 30 cm                    Giá khoảng:

Trọng lượng: 1,6 kg                  Công nghệ: Khảm, phay thủ công

Giao hàng: Miễn phí 3km         Chất liệu: Pha lê tiệp nhập khẩu

Khả năng cung cung cấp trong ngày: 500 sản phẩm/ ngày

Dịch vụ gói quà cao cấp miễn phí, dịch vụ tặng quà tại nhà được áp dụng cho các khách hàng có hóa đơn trên 3 triệu trong khu vực nội thành Hà Nội

 

 

In khắc miễn phí. Cam kết không phát sinh chi phí

Đọc tiếp

Bình hoa pha lê mạ vàng 10

MSP:BHMV10

Là đơn vị nhập khẩu và có xưởng in khắc trực tiếp, chúng tôi hoàn toàn chủ động về hàng hóa. Cung cấp số lượng lớn ngay trong ngày


Kích thước: 30 cm

Trọng lượng: 2.5 kg

Giao hàng: Miễn phí 3km         Chất liệu: Pha lê tiệp nhập khẩu

Khả năng cung cung cấp trong ngày: 500  sản phẩm/ ngày

Dịch vụ gói quà cao cấp miễn phí, dịch vụ tặng quà tại nhà được áp dụng cho các khách hàng có hóa đơn trên 3 triệu trong khu vực nội thành Hà Nội

 

In khắc miễn phí. Cam kết không phát sinh chi phí

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.